Johanneslogeforbundet

Johanneslogeforbundet består af tre loger Christian til Palmetræet, Ygdrasil og De Gamle Pligter.

Logerne Christian Til Palmetræet og De Gamle Pligter arbejder i København, i Den Danske Frimurerordens Stamhus, Blegdamsvej 23 2100 København. Logen Ygdrasil arbejder i Den Danske Frimurerordens Stamhus i Århus, Christians Gade 6, 8100 Aarhus C.

Logerne arbejder efter det Schröderske Ritual, udarbejdet af Friedrich Ludwig Schröder, Stormester af Storlogen af Hamburg 1814 – 1816. Ritualet er, i sine grundlæggende principper, baseret på alle datidens tilgængelige materialer og hviler på James Andersons Konstitutionsbog af 1723 for Storlogen af London med “Frimurerens gamle Pligter”.

I Danmark arbejder de tre loger CTP og YGD samt DGP efter dette ritual. Det er muligt at optage medlemmer, der tilhører andre trossamfund, idet det ikke er et krav, at man kan fremlægge en dåbsattest.

Johanneslogeforbundet har nu virket i Danmark i over 100 år med det Schröderske Ritual. Logen “Christian til Palmetræet” er den ældste af forbundets loger, med patent fra Storlogen af Hamburg den 17. november 1900.

Johanneslogeforbundet ledes af et Forbundsråd, bestående af Forbundsmesteren og de tre Ordførende Mestre. Forbundsrådet har desuden følgende embedsmænd, en Forbundsskatmester og en Forbundssekretær.

FORBUNDSMESTER
Martin Kirkhammer

Ordførende Mester, Christian til Palmetræet
Henrik Halby

Ordførende Mester, Ygdrasil
Kurt Madsen

Ordførende Mester, De Gamle Pligter
Andreas Hegart Petersen