De Gamle Pligter

Logen består i dag af 45 brødre i alderen 30-80 år. Hver enkelt broders baggrund og civile stand er vidt forskellig, men fælles er dog vores sindelag og ønsket om menneskelig udvikling. Vi mødes i logen hver anden onsdag, og en del brødre deltager der ud over også regelmæssigt i logeaftener hos andre loger.

I andre sammenhænge, hvor mænd er samlet, har jeg ofte følt, at det er størrelsen på ens bil, der sætter hierakiet. Det er ikke tilfældet i logen. Her er vi alle lige, og jeg er faktisk aldrig blevet spurgt, hvilken bil jeg kører i – det er simpelthen ikke interessant i denne sammenhæng.

Man optages i logen som “lærling”. Efter ca. 1 år bliver man befordret til “svend”, hvis man ellers har været flittig i logen. Efter endnu et år opløftes man til “mester”. Hver grad har sin lære, sine symboler og særlige ritualer. Det er netop disse ritualer, som er de eneste hemmeligheder ved frimureriet.Der findes meget materiale om frimureri på nettet, og kvaliteten er svingende – fra det tvivlsomme til det direkte usande. Der findes naturligvis også en masse udmærket materiale, men hvis du overvejer at søge optagelse, vil vi på det kraftigste opfordre til, at du ikke prøver at tilegne dig viden om ritualer m.m. – det er kun dig selv, du snyder. Forestil dig, at du skal ind at se en film med en god ven. Lige inden I går ind i biografen, fortæller din ven, hvad filmen slutter med – nu er oplevelsen ødelagt!I stedet vil vi opfordre dig til at kontakte os og deltage i vores informationsmøder.

Besøg logens hjemmeside på www.degamlepligter.dk