Christian til Palmetræet

Johanneslogen Christian til Palmetræet er den ældste af i alt tre loger i Danmark, arbejdende efter det Schröderske Ritual, udviklet i år 1801 af Friederich Schröder, Stormester for Storlogen af Hamborg 1814‐1816.

Ritualet er, i sine grundlæggende principper, baseret på et gammelt engelsk ritual udgivet i 1790, angiveligt som et såkaldt »Forrædderskrift«, og hviler på James Andersons Konstitutionsbog af 1723 for ”Storlogen af London” med Frimurerens Gamle Pligter.

CTP-Stiftende_faddere
Logens historie tager sit udspring i en irregulær loge, en såkaldt vinkelloge, De tre Hjerter, oprettet i begyndelsen af 1890’erne. 9 brødre af denne ønskede dog retmæssige logeforhold, hvilket gjorde at de i dagene 7.‐ 8. juli år 1900 regulært blev indviet i de tre Johannesgrader i Hamborg‐logen ”Ferdinande Caroline”. Denne handling tilskyndede efterfølgende disse brødre til i september måned samme år at indsende begæring om patent til Storlogen af Hamborg for oprettelse af en loge i København. Dette andragende blev dem opfyldt, og med dette patent i hånden stiftedes ”Johanneslogen Christian til Palmetræet” allerede den 17. november år 1900.

Denne handling faldt naturligt nok ikke i god jord hos Den Danske Frimurerorden (D.D.F.O.) der som suveræn dansk Storloge besad retten til oprettelse af nye loger ‐ Sprengelretten ‐ hvilket bevirkede, at logen ikke opnåede den legalitet, som brødrene ved deres handlinger havde forventet, og som efterfølgende resulterede i, at logen helt frem
til 1959 var henhørende under Storlogen af Hamborg.

Disse forhold blev ved positiv medvirken af D.D.F.O. glædeligt ændret, og i 1959 fik logen, sammen med de to andre loger arbejdende efter Schröders Ritual, gensidig overenskomst med D.D.F.O. idet “St. Joh. Logeforbundet A.G.F.A.M. De gamle Pligter”.

I dag. Johanneslogeforbundet A.G.F.A.M. ‐ dannedes, og med dette indførtes besøgsret systemerne/ritualerne imellem, lige som det blev brødrene muligt at erhverve Ordenens højgrader ‐ om de opfyldte betingelserne for dette.

CTP`s hjemmeside www.ctp.dk